Texte
English

Club del Ca Rater Mallorquí

Editar
Trobada Ca Rater Mallorquí, Hipòdrom de Son Pardo. Palma, Mallorca.

 


Welcome to the official site of Ca Rater Mallorquí Club, here you can find all the information on the Ca Rater. We hope our website will be pleasant, easy to use and especially useful for all our priority is to provide all the information you need regarding our club more easily and quickly.


Sincerely,

Club del Ca Rater Mallorquí

"Get the Flash Player" "to see this gallery."
 

 


Pels interessats, aquí hi ha una còpia del full d'inscripció per a la pròxima monogràfica el dia 04/12/2016. Totes les dades han d'estar emplenades. El plaç per inscriure els cans per concursar acaba el dia 20 de novembre. Podeu enviar les vostres inscripcions al següent correu: maespinosamo@gmail.com

 

DESCARREGAR

 
Banner
autentic10.jpg